??? ??????? ???? Airtechintl.com ("???")? ?? ?? ?????! ? ?? ?? ("??? ??")? ??? ??? ?? ?? ? ? ???? ???? ?? ??? ?? ??? ????? ???? ????? ????.?

www.edapu.cn, www.airtechonline.com, www.airtech.info, www.airtech.biz, www.airtechasia.com, www.airtechcomposites.com, www.airtechdirect.com, www.airtechintl.biz, www.airtechintl.info, www.airtechonline.biz, www.airtechonline.info, www.airtechfyi.com, www.baggingfilm.com, www.compositetooling.com, www.releasefilm.com, www.sealanttape.com, www.toolfusion.com, www.airtechpcb.com, www.airtechwind.com, www.airtechwindpower.com, www.leancleanroom.com, www.pcbfilm.com, www.peelply.com, www.reducetouchlabor.com, www.resininfusion.com, www.airtechsolarfilm.com, www.airtechsolarfilms.com, www.airtechsolarproduct.com, www.airtechsolarproducts.com, www.airtechsolartechnology.com, www.airtechsolartechnologies.com, www.airtech-solar.com, www.sol-airtech.com, www.airtechsolarenergy.com, www.airtechasia.cn, www.airtechintl.cn, www.baggingfilm.cn, www.compositetooling.cn, www.sealanttape.cn, www.vacuumbagging.cn, www.airtechpcb.cn, www.airtechwind.cn, www.baggingfilm.cn, www.leancleanroom.cn, www.reducetouchlabor.cn, www.airtech.asia, www.airtechasia.asia, www.airtechcomposites.asia, www.airtechintl.asia, www.airtechonline.asia, www.bagginfilm.asia, www.compositetooling.asia, www.releasefilm.asia, www.sealanttape.asia, www.tygavac.asia, www.vacuumbagging.asia, www.airtechpcb.asia, www.airtechwind.asia, www.leancleanroom.asia, www.pcbfilm.asia, www.peelpl.asia, www.reducetouchlabor.asia, www.resininfusion.asia, www.airtechpcb.cn, www.airtech.lu, www.airtecheurope.com, www.airtech-europe.eu, www.airtecheurope.eu, www.advanced-composites.eu, www.peel-ply.eu, www.peelply.eu, www.release-film.eu, www.releasefilm.eu, www.resin-infusion.eu, www.vacuum-bagging.eu, www.vacuumbagging.eu, www.tygavac.com, www.tygavac.co.uk, www.baggingfilm.co.uk, www.sealanttape.co.uk, www.releasefilm.co.uk, www.peelply.co.uk, www.resininfusion.co.uk, www.reducetouchlabour.co.uk, www.leancleanroom.co.uk,and www.tygavac.eu

?? ??? ???? ?? ??? ? ?? ??? ??? ??? ????? ???? ?????? ??? ??? ?????? ?? ??? ??????? ??? ???.

??? ?????? ??? ??? ??? ???? ?? ???? ???? ??? ???? ????? ?? ?? ???? ??? ???. ?? ?? ??? ?? ??? ?? ? ???? ? ??? ???? ?? ??? ????. ?? ?? ??? ??? ?? ?? ???? ???? ?? ??? ? ?? ?? ??? ???? ??? ????. ??? ??? ??? ?? ? ?? ??? ???? ??? ??? ??? ???? ??? ???? ??? ??.

? ???? ????, ???? ????, ?????? ??? ??? ??? ??, ?? ??, ??? ??? ??? ?? ? ?? ??? ??? ??? ????? ???? ?? ??. ? ??? ?? ?? ??? ??? ???? ?? ??, ? ???? ?????, ???? ????? ????? ???.?

??? ??? ? ??

??? ?????? ???? ? ???? ??? ??? ???? ??? ?? ?? ???? ????.

??? ?????? ????, ?? ?? ?? ?? ??? (? ???? ?? ???, ??? ?? ?? ??? ????/??? ?? ???? ??? ?? ??) ??? ?????? ??? ?? ?? ?? ?????, ??? ???, ??? ??? ???? ????? ???. ?? ???, ??? ?????? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ?????? "??? ???"? ??? ??? ?????? ??, ?? ?? ?? ???? ????? ???.

? ???? ?? ??? ?? ? ??? ????? ?? ??? ?? ?? ???? ???? ?? ????, ??? (?? ?? ??)? ???? ?? ?, ?? ?? ? ??? ???? ?? ? ? ??. ?? ???? ?? ???? ???? ??? ?? ??.

???

? ????? ????? ???? ??? ???, ???, ???, ??, ?? ?? ? ?? ??, ????? ??? ?? ? ?? ?? ???? ??? ?? ?? ???? ??? ??? ?????? ????. ? ??? ??? ?? ???? ??? ??? ???, ???, ?? ??, ?? ?? ??? ??? ???? ??? ??? ????? ??? ??????? ?? ??? ???? ?? ?? ?? ?? ??, ???, ??, ???, ????, ??, ?? ??? ??? ? ??. ???? ??? ??????? ?? ??? ???? ?? ?? (?) ??? ??? ??, ????? ??? ??? ???? ?? ?? ?? ??? ????? ???? ??? (?)??? ???? ??? (?)? ??? ??? ? ?? ??? ??? ???? ????? ????? ??? ???? ???? ? ???? ??? ???, ???? ? ?? ??? ?? ??, ??, ?? ? ???? ?? ?? ????.??

??? ?????? ?? ?? ?? ?????? ?? ???? ??? ?? ?? ??? ????? ?? ??? ????.

?? ??

? ??? ? ?? ???? ?? ???? ?????? ?????? ??? ??? ??? ??? "?? ???" ???? ???. ??? ?? ???, ??? ?? ? ???? ?? ?????, ?????? ??????? ???? ?? ??? ?????? ???? ? ???? ??? ?? ??? ???? ??? ?????? ??? ????.

?? ??:

??? ??????? ?????? ?? ??? ??, ?? ??? ?? ???? ??, ???, ? ???? ?? ??, ??, ???, ??? ? ??? ??? ???? ???? ??? ??,? ?????? ?????? ?? ??? ????. ??? ?????? ? ???? ?? ??? ???, ???, ???, ????? ?? ?? ??? ????? ???? ???. ??? ?????? ??, ??? ?? ??? ??? ???? ?? ?? ??? ?? ???? ???. ??? ?????? ??? ?? ?? ?? ??, ??? ?? ??? ???? ??? ????? ????? ??? ??? (??? ??? ??? ???? ???).

While ??? ????? ? ??? ? ??? ?? ? ??? ????? ?? ????? ?????, ??? ????? ? ??? ?? ? ??(?)? ????? ?? ?? ????? ????? ?? ????? ??? ? ??.

??? ????? ? ??? ?? ?? ? ???? ??? ???? ?? ?? ?? ??? ??? ???. ??, ??, ????, ???? ?? ?? ?? ?? ??, ???, ???? ?? ?? ??? ???? ?? ??? ????? ? ??? ??, ????? ?? ????? ??? ????? ???? ?? ???.?????? .

?? ?? ? ?? ??

? ????? ???? ?????? ??? ???? ???? ??? ???? ??????? ?? ?? ? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ? ????? ??. ??? ??? ?? ?? ????? ?? ???? ??? ?? ? ??.

??? ?? ?? ?? ? ??

??? ????? ? ??? ?? ??? ?? ? ??? ?? ??? ?????? ???? ??? ??? ????? ?? ??? ??? ?? ? ??? ?? ??? ??? ??? ???? ???? ???? ("?? ??"? ??, ?? ??, ??? ??, ???? ? ???? ??? ? ?? ??? ????).?

??? ??? ?? ??? ???? ??? ???? ????. ??? ??? ??? ??? ???? ??? ???? ??, ??? ??? ????? ?? ???, ?? ? ? ???? ?? ???? ???? ?? ? ????. ?? ???, ??? ?????? ??? ?? ??? ??????? ??? ??, ??? ?? ??? ?? ???? ?? ?? ??? ??, ?? ?? ?? ?? ??? ???? ? ?? ????.?

??? ??? ??? ?? ??? ??, ?? ?? ?? ??, ?? ? ?? ??, ? ??, ??? ? ??? ?? ??, ??? ??? ????? ???? ?? ? ??? ?? ?? ?? ? ?????? ?????.

?? ?? ????, ????, ??? ??????, ?? ?? ????? ?? ?? ? ?? ???? ???? ????? ????? ??? ??? ??? ??? ???? ??? ?? ? ? ?? ???? ??? ????? ??? ? ????. ??, ??? ???? ???? ??? ?? ??? ??? ? ????.

?? ??, ??? ??? ??????? ??? ??? ?? ??? ?? ????, ?? ?/?? ??? ??? ??? ????. ??? ??? ?? ??? ??? ??? ? ????: airtech@airtechintl.com